top of page
  • Writer's pictureJoost van Ladesteijn

Strategisch juridisch advies voor werkgevers in onzekere tijden


In het licht van de huidige uitdagingen, met name sinds de aanvang van de coronacrisis, staan werkgevers voor talrijke juridische vraagstukken. Fundamentele wetsvoorstellen, actieve vakbonden die vaker het middel van stakingen inzetten, en stijgende kosten op verschillende fronten, zoals loon, arbeid en energie, dragen bij aan een klimaat voor werkgevers van toenemende onzekerheid en verminderde voorspelbaarheid.

Werkgevers ervaren (voorgenomen) wet- en regelgeving als omvangrijk, complex en knellend. Onze bevinding is echter dat er meer mogelijk is dan het gros van de werkgevers vermoedt.

Wij nodigen u graag uit om met ons in gesprek te gaan over veelvoorkomende onderwerpen in onze praktijk, waaronder:

Fusies, Overnames en Herstructureringen

Wij beschikken over uitgebreide expertise en ervaring in het sturen van processen zoals fusies, overnames en herstructureringen, met specifieke aandacht voor reorganisaties. Regelmatig zien wij te stringente adviezen voorbijkomen, met name met betrekking tot uitwisselbare functies en herplaatsingsverplichtingen. Dit gaat onnodig ten koste van gewenste doelstellingen.

Flexibiliteit in Arbeidsrelaties

Het terrein van flexibele arbeidsrelaties blijkt vaak minder complex dan gedacht. Wij kunnen u bijstaan in het verlagen van risico's en het bepalen van de ideale flex/vast-mix, wat tevens in kostenbesparingen kan resulteren.

Stakeholder Management

Effectief omgaan met de arbeidsinspectie, vakbonden, ondernemingsraden en interne en externe toezichthouders is cruciaal. Wij adviseren over hoe u gezamenlijk optrekt, gedeelde verantwoordelijkheid creëert en taken afbakent. Wij voorkomen procedures en mocht die er toch komen zijn we er met u al klaar voor.

ESG (Environmental, Social, and Governance)

Hoe kunt u de belangrijke vragen met betrekking tot ESG effectief aanpakken? Wij ondersteunen u niet alleen bij het voldoen aan maatschappelijke verantwoordelijkheden, maar helpen ook om dit als onderscheidend element in de markt te gebruiken, alsook voor behoud en aantrekken van personeel. Met visie èn focus.

Concurrentiebeding

Afkoop? Motiveringsplicht? Wie niet, waar wel? Wat doet mijn concurrent? Het concurrentiebeding is geen dode letter en op goed opgestelde concurrentiebedingen valt te bouwen.

Grensoverschrijdend Gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is een delicaat onderwerp dat in de praktijk vaak verkeerd wordt aangepakt, met aanzienlijke reputatieschade tot gevolg voor alle betrokkenen. Aarzel geen seconde om contact met ons op te nemen om onmiddellijk bijstand te ontvangen, mocht u een signaal ontvangen. Diverse klachtbehandelingen blijken bij de eerste stap verkeerd te zijn gegaan.

Wij staan voor u klaar om u doortastend te assisteren, zodat u zich kunt focussen op uw kernactiviteiten. Vul hier uw gegevens in en wij nemen graag het initiatief voor een constructief gesprek over uw specifieke uitdagingen.

Comments


bottom of page