top of page
  • Writer's pictureMuriel Hartjes-Govaert

Scholing voor werknemers


Sinds 1 augustus 2022 zijn de spelregels voor het aanbieden, vergoeden en terugvorderen van scholing voor werknemers verandert. Enkele belangrijke punten.


Kosteloze scholing?

Indien werkgever scholing verplicht moeten verstrekken op basis van de wet, de cao of EU-regelgeving, dient werkgever die kosteloos aan werknemer aan te bieden. De tijd waarop werknemer die scholing volgt, wordt beschouwd als arbeidstijd en werkgever moet werknemer indien mogelijk in staat stellen om de scholing tijdens werktijd te volgen.


Wat is dan verplicht?

Naast bijv. voorgeschreven opleidingen, valt hieronder ook de algemene scholingsplicht: werkgever moet werknemer in staat moet stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie, maar ook scholing aan te bieden die werknemer in staat stelt binnen of buiten de organisatie breder inzetbaar te zijn.


Mag een terugbetalingsregeling nog wel?

Als de opleiding valt onder het wettelijke regime, dan kunnen werkgevers en werknemers geen terugbetalingsregeling afspreken. Het moet kosteloos worden aangeboden. Wordt de opleiding niet door de wet gereguleerd, dan is een studieovereenkomst met terugbetalingsregeling wel mogelijk.


Waar let je op bij een studieovereenkomst?

Werkgever moet een studieovereenkomst en de consequenties daarvan duidelijk aan de werknemer uitleggen. Afspraken dienen in dat verband expliciet te worden overeengekomen (denk aan: periode van profijt voor de werkgever, omstandigheden van terugbetaling en een glijdende schaal van terugbetaling.


Tips van vandaag!

💡 Inventariseer verplichte opleiding en scholingsbehoeften. Ga hierover in gesprek, ook voor binding en tevredenheid van werknemers. Plan de opleiding in rustige(re) tijden.

💡 Leg goed vast of de opleiding valt onder de scholingsplicht of niet. Sluit zo mogelijk tijdig een studieovereenkomst.

💡 Vergeet scholing niet in het kader van de herplaatsingsplicht.

💡 Denk aan je budgettering voor 2024.


Ben je niet zeker van je analyse, de studieovereenkomst of wil je sparren over inzet van bijv. zij-instromers? Bel ons gerust voor snelle afstemming.


Comments


bottom of page