top of page
  • Writer's pictureJoost van Ladesteijn

Wetsvoorstel tot wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar


Start internetconsulatie van Wetsvoorstel tot wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgever


De aanpassing ziet op de re-integratieverplichtingen bij ziekte. Geregeld wordt dat kleine en middelgrote werkgevers (tot en meer 100 werknemers) onder voorwaarden het eerste spoor kunnen afsluiten, inhoudende dat deze werkgevers de re-integratie van de werknemer die 52 weken ziek is geweest in zijn eigen bedrijf niet meer hoeft te bevorderen en zich nu uitsluitend op re-integratie bij een andere werkgever kan richten. 


De re-integratieverplichting in het eerste spoor kan vervallen, indien:

  1. de werknemer uiterlijk in de 52e ziekteweek schriftelijk heeft ingestemd met het afsluiten van het eerste spoor; of

  2. UWV heeft, na een schriftelijke aanvraag van de werkgever, toestemming verleend om het eerste spoor af te sluiten. 

Ofwel: het voorstel introduceert een preventieve toets afsluiting eerst spoor via UWV bij geen akkoord werknemer.


Het eerste spoor mag via het UWV worden afgesloten, indien:

  1. de werknemer door ziekte op het moment van beslissen op de aanvraag niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten;

  2. aannemelijk is dat binnen 13 weken nadat het tweede ziektejaar is aangevangen de bedongen arbeid niet, ook niet in aangepaste vorm, kan worden verricht bij de eigen werkgever. De 13 weken worden gerekend vanaf het moment van ingaan van het tweede ziektejaar; en 

  3. de werkgever en de werknemer in het eerste ziektejaar tot voldoende re-integratie-inspanningen hebben kunnen komen. De vaststelling dat de re-integratie-inspanningen onvoldoende waren, heeft tot gevolg dat het eerste spoor niet mag worden afgesloten.


De werkgever houdt de verplichting om de re-integratie bij een andere werkgever te bevorderen gedurende de periode waarin de werkgever verplicht is het loon door te betalen. 


De werknemer kan na het afsluiten van de re-integratie in het eerste spoor in principe geen aanspraak meer kan maken op de bedongen arbeid, als hij weer herstelt.


Met het voorstel zouden kleine en middelgrote werkgevers meer wendbaar zijn. 


Een volgend wetsvoorstel met veel vraagtekens.

 


Links naar relevante documenten;

Comments


bottom of page