top of page
 • Writer's pictureJoost van Ladesteijn

Top 8 statutair-directeur


Is een statutair-directeur een werknemer? Ja, maar geen gewone werknemer: 8 aandachtspunten!


 1. Formele rechtsbetrekking: benoeming (rechtsgeldig benoemingsbesluit) en aanvaarding. Anders geen statutair-directeur (SD)

 2. Duale rechtsbetrekking: arbeidsrecht (AR) en vennootschapsrecht (VR) vt

 3. VR ontslag: in of buiten vergadering. SD heeft altijd hoorrecht (privé belang) en adviesrecht (vennootschapsbelang)

 4. AR ontslag:

  1. VR ontslag = AR ontslag, tenzij wettelijk opzegverbod of anders overeengekomen tussen partijen

  2. Opzegging: geen preventieve toets; wel redelijke grond

  3. Vaststellingsovereenkomst: geen bedenktermijn

 5. Eventuele afwijking ketenregeling: max drie contracten, geen max in duur

 6. Adviesrecht OR: voorgenomen besluit benoeming/ontslag

 7. Eventuele bijzondere regelingen: Corporate Governance Code, Wet claw back, WNT, Wbfo, equity/good leaver regelingen, statuten

 8. 𝙊𝙣𝙩𝙨𝙡𝙖𝙜- 𝙚𝙣 𝙘𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞𝙚𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙚𝙜𝙞𝙚 𝙯𝙞𝙟𝙣 𝙖𝙡𝙡𝙚𝙨𝙗𝙚𝙥𝙖𝙡𝙚𝙣𝙙 𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙨𝙪𝙘𝙘𝙚𝙨!

Bình luận


bottom of page