top of page
  • Writer's pictureJoost van Ladesteijn

Top-5 Wetsvoorstellen arbeidsmarkt


Vandaag zijn de Tweede Kamer verkiezingen. Verkiezingen zijn ook een moment om de balans op te maken.


In 2023 zijn verschillende wetsvoorstel ter advies voorgelegd ten aanzien van de arbeidsmarkt, waaronder aan het Adviescollege toetsing regeldruk en de Raad voor de rechtspraak.


Een Top-5:

  1. het wetsvoorstel wijzigen re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar: https://lnkd.in/eG48QUJb; https://lnkd.in/eGjssDHS;

  2. Het wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden: https://lnkd.in/eGjssDHS;

  3. Het wetsvoorstel meer zekerheid flexwerkers: https://lnkd.in/eGjssDHS; https://lnkd.in/etD-zbKS;

  4. het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid;

  5. het wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten.


De adviezen plaatsen kanttekeningen bij nut, noodzaak en proportionaliteit, alsmede onderbouwing en averechtse effecten.


Het aangepaste wetsvoorstel toelating terbeschikkingsstelling van arbeidskrachten lost de kritieken van de afdeling advisering van de Raad van State bij het wetsvoorstel verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskracht niet op: https://lnkd.in/ex5n8mnP.


De eerder voorgestelde voltijdsbonus achtte het College voor de Rechten van de Mens discriminatoir: https://lnkd.in/exdhFCi4.


De Wet werken waar je wilt sneuvelde in de Eerste Kamer: https://lnkd.in/eAZQNj3M


De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en Crisisregeling Personeelsbehoud hebben reeds nodige kritiek ontvangen en zullen nog verder worden besproken.


De verantwoordelijk minister introduceerde het arbeidsmarktpakket als een samenhangend geheel.  Met alle kritiek zal als gevolg ook bij de samenhang hiervan vraagtekens moeten worden gezet.


留言


bottom of page