top of page
  • Writer's pictureJoost van Ladesteijn

Rapport NPO: Moment of truth


Op 1 februari 2024 is het rapport over de NPO verschenen. Lees het hele rapport hier.


Een samenvatting zou kunnen zijn:


"The Culture of Any Organization Is Shaped By the Worst Behaviors The Leader Is Willing To Tolerate".


Het rapport wordt niet erg concreet. Ik ben daarom ook erg benieuwd welke gevolgen dit rapport zal hebben. Zo kan een "cultuurveranderingstraject" worden gestart, maar ondertussen alsnog veel bij het oude blijven. Vaak is er in dit soort trajecten al te veel gebeurd, te veel getolereerd.


Het is me onduidelijk of "veinzen" in het rapport is meegenomen bij bijvoorbeeld "sabotage" als onderdeel van pestgedrag. De impact daarvan dient niet te worden onderschat in het kader van sociale veiligheid op de werkvloer.


Het rapport richt zich veeleer op een selecte hoeveelheid sociologische literatuur en beperkt zich tot inleidende juridische opmerkingen. De politieke werkvloerdimensies, waar zaken als "controle" centraal staan, werken vaak vergaand praktisch door. Ook hier was wellicht wel wat meer uit te halen na een onderzoeksperiode van goed meer dan een jaar. Ik verwijs in de comment naar mijn artikel in het tijdschrift Arbeidsrecht dat ook verschillende andere handvatten biedt dan genoemd in het rapport om te komen tot een gezonde bedrijfscultuur.


Nu vooral afwachten of er "positief vooruit wordt gekeken met lessen trekken voor de toekomst" of dat zaken echt niet hadden dienen te worden getolereerd en verantwoordelijkheid wordt genomen.

Comments


bottom of page