top of page
  • Writer's pictureJoost van Ladesteijn

Maaltijdbezorgers Deliveroo vallen onder cao Beroepsgoederenvervoer

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 21 december 2021 in twee uitspraken beslist dat Deliveroo valt onder de cao Beroepsgoederenvervoer en dient te worden aangemerkt als deelnemer in het pensioenfonds beroepsvervoer. Daarmee bekrachtigt het hof de eerdere uitspraken van de kantonrechter Amsterdam.


Volgens het hof is de kernactiviteit van Deliveroo het bezorgen van maaltijden. Daarbij speelt een rol dat Deliveroo veel minder kantoorpersoneel heeft dan bezorgers, dat een belangrijk deel van de bedrijfskosten van Deliveroo samenhangt met de bezorgactiviteit en dat de afspraken met de aangesloten restaurants in het merendeel van de gevallen een commissie omvat voor het bezorgen van de maaltijden. In de overeenkomst met de bezorgers is opgenomen dat zij zich hoofdzakelijk bezig houden met het bezorgen – en daarmee vervoeren – van maaltijden. Volgens het hof maakt het niet uit of het vervoeren met een auto, scooter of (bak)fiets gebeurt.


Dit brengt onder meer mee dat Deliveroo met terugwerkende kracht vanaf 2015 de cao moet toepassen op bezorgers die voor haar hebben gewerkt en pensioenpremies moet afdragen.Comments


bottom of page