top of page
  • Writer's pictureJoost van Ladesteijn

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders 2023. Enkele hoofdpunten.


Kwaliteit

Niet alle vertrouwenspersonen zijn bekend met basiskennis over het melden van een misstand. Advocaten doen niet altijd een beroep doen op de bepalingen van de Wet bescherming klokkenluiders ter bescherming van hun cliënt, terwijl er wel sprake is van een melding.


Publieke sector valt negatief op

Van de adviesverzoeken die het Huis in 2023 aanmerkten als vermoeden van een misstand was 71% afkomstig uit de (semi)-publieke sector.


Van de onderzoeksverzoeken naar een vermoeden van een misstand of een bejegening zag 78% op de (semi)-publieke sector.


Vooral voor zorginstellingen en de academische wereld vraagt het Huis aandacht (en dat zal het Huis niet zo maar zo uitdrukkelijk doen).


Regeldruk

Kleine en middelgrote bedrijven hebben niet altijd de capaciteit om aan de klokkenluiderswet te voldoen. 


Opinie

Joost heeft eerder een lans gebroken voor het Huis. Het Huis wordt onderschat en is ook toch nog te onbekend, terwijl het zeer dienstig kan zijn voor diverse verzoeken, reeds voor adequate governance, incluis tegenmacht. Het is in dat kader ook toe te juichen dat het Huis meer tanden zal krijgen. 


Van diverse thema's is het goed voorstelbaar dat er doorwerkingen bestaan naar zaken als productiviteit en arbeidsmarktkrapte, bijvoorbeeld in de sector zorg. Negatieve processen kunnen elkaar zo versterken met een Verelendungspiraal tot gevolg.


Gezien de negatieve oververtegenwoordiging van de publieke sector ook in dit verband is het opmerkelijk hoe zeer de publieke sector de gehele arbeidsmarkt wetten mag voorschrijven. Veel aandachtspunten lijken zelfs enkel op de publieke sector te zien, maar fundamentele stelselherzieningen worden voor de complete arbeidsmarkt voorgesteld. Het is wellicht goed dat de publieke sector voor een beter sociaal klimaat begint bij zichzelf in plaats van steeds wijst naar de commerciële sector, ook ter voorkoming dat prima functionerende sectoren in negatieve zin hierdoor worden meegetrokken.


Klik hier voor het jaarverslag.

Comments


bottom of page