top of page
  • Writer's pictureJoost van Ladesteijn

Hof Den Haag vandaag: enkele reis Bpf PGB voor Booking.com


Booking.com oefent in hoofdzaak het bedrijf van ‘(online) reisagent’ uit en valt onder de werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit, waaruit volgt dat zij verplicht was/is deel te nemen aan Bpf Reisbranche/PGB. Aldus het hof Den Haag vandaag. De betreffende vordering gaat terug tot 1999.


Meer algemeen en dus los van de uitkomst van deze zaak enkele gedachten: titel 10 van boek 7 BW valt in het niets wat betreft gevolgen ten opzichte van deze vorm van materiële wetgeving. Het collectieve arbeidsrecht is de arbeidsrechtelijke dealbreaker bij een voorgenomen transactie.


Is het niet eens tijd voor meer wezenlijke discussies over de toetsingskaders bij AVV en verplichtstelling? Met deze algemene toetsingskaders van enkele pagina’s worden geregeld honderden, onduidelijke artikelen van toepassing. Terugwerkende kracht vorderingen (zelfs bij beoogde naleving) zijn haast niet te voorkomen bij objectieve uitleg. Dat zou de overheid moeten begrijpen bij alle aanhoudende uitvoeringsproblemen daar.


Er verschijnen veelvuldig rapporten van overheidswege, maar de rol van de overheid en de sociale partners wordt mondjesmaat geëvalueerd. Sterker: deze partijen dichten zichzelf enkel meer rol toe, terwijl bv stelselmatig wetsvoorstellen met betrokkenheid van deze partijen op basis van onafhankelijke adviezen worden gekraakt. Track records zijn karig. Opgaves rustig 40 jaar oud bij betrokkenheid van dezelfde partijen (en sectoren met CAOs).


Er lijkt behoefte aan een onafhankelijk adviesorgaan naast de SER van mensen uit de commerciële praktijk, reeds voor meer diversiteit en inclusiviteit in standpunten. Zo zou óók de meerwaarde kunnen worden benadrukt van vrijheden, individuele verantwoordelijkheid, flexibiliteit, minder regulering en meer mededinging bij te omarmen pluriformiteit.


Lees de uitspraak hier.

Comments


bottom of page