top of page
  • Writer's pictureJoost van Ladesteijn

FNV stelt Staat ultimatum over handhaving op schijnzelfstandigheid


FNV is er klaar mee. De staat dient onmiddellijk haar wettelijke taak uit te voeren en over te gaan tot handhaving van de belastingregels met betrekking tot de loonheffing en premies werknemersverzekeringen. De Staat schiet stelselmatig tekort in de handhaving. Dat is wanbeleid. Zo valt te lezen in een niet mis te verstane brief van de FNV aan de Minister SZW en de Staatssecretaris Fiscaliteit gisteren.


De brief van de FNV leest als afkomstig van de arbeidsinspectie. Volgens de FNV is er sprake van nalatigheid door 6 jaar uitstel. Het opschorten van de handhaving van de Wet DBA, het moratorium, kan niet langer worden geduld.


[de Wet DBA werd juist] “ingevoerd om problemen bij de heffing bij opdrachtgevers als gevolg van de VAR voor de Belastingdienst weg te nemen. Het moratorium was nadrukkelijk bedoeld om tijdelijk ruimte te geven voor het bedenken voor beter aansluitende criteria voor de praktijk met het werken met zelfstandigen. Door het voortdurend verlengen van het moratorium is het inmiddels onterecht verworden tot een voor onbepaalde tijd geldende escape voor feitelijke werkgevers om in strijd met het arbeids-en sociaalzekerheidsrecht de lonen, premies en werkgeverslasten te ontduiken waardoor de arbeidsmarkt steeds meer ontwricht wordt.”


De stelligheid van de brief houdt niet geheel gelijke tred met de concrete onderbouwing van de aanleiding voor de procedure om “schade niet nog verder te laten oplopen” in verband met een gestelde ontwrichte arbeidsmarkt en “grote schade”, alsmede werkt op onderdelen het punt dat de brief probeert te maken tegen. Ja, het moratorium duurt te lang. Het kabinet is het daarmee eens. Er liggen ten uitvoer te leggen vonnissen. Uitstel is geen afstel. Verschillende door de FNV aangehaalde zaken zijn niet “voor het recht” een gelopen race. Het onderwerp staat in het coalitie-akkoord. De regering is net geïnstalleerd.


Het onderwerp schijnzelfstandigheid is zonder meer urgent en relevant, nationaal en internationaal, maar de brief en het ultimatum daarin vervat zou wellicht logischer zijn geweest, indien de Minister SZW zojuist nieuw uitstel zou hebben aangekondigd. Het is nu voorstelbaar dat de minister antwoordt dat dit conform het coalitieakkoord hoog op de agenda staat van de regering.


Comments


bottom of page