top of page
  • Writer's pictureJoost van Ladesteijn

Externe inhuur Rijksoverheid stijgt verder


Elk jaar stijgt het aantal rijksambtenaren. Elk jaar stijgt het aantal externe inhuur per ministerie, ook als percentage tov het aantal rijksambtenaren. Elk jaar wordt de Roemernorm van maximaal 10% externe inhuur verdergaand geschonden. Dit volgt uit een brief van de verantwoordelijk staatsecretaris van afgelopen maandag.


SZW refereert in het kader van de discussies omtrent externe inhuur telkenmale graag aan de sectoren zorg en onderwijs.


Op basis van het wetsvoorstel strategisch personeelsbeleid mogen kortweg onderwijsinstellingen (deels MBO) maximaal 5% van het budget besteden aan externe inhuur. Hieraan wordt nu voldaan. Kritiek op het wetsvoorstel is dat het een niet bestaand probleem tracht op oplossen.


Binnen de zorg gold eind 2022 ongeveer het volgende ten aanzien van kortweg externe inhuur:

  • De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) heeft een PNIL percentage van 10,6%;

  • Sector Jeugdzorg huurt 8,8% aan PNIL in;

  • In de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) is de inhuur van PNIL 6,8%;

  • De sector ziekenhuizen heeft een gemiddelde PNIL inhuur van 5,8%;

  • De sector Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) heeft een inhuur van 3%.Rijksoverheid lijkt vooral zelf niet te handelen naar wat ze anderen wenst voor te schrijven. Wellicht dat de Rijksoverheid eerst naar zichzelf kritisch dient te kijken en zaken op orde dient te krijgen, voordat het meent nieuwe regels voor anderen te moeten verplichten met fundamentele wijzigingen en implicaties voor daar niet dienaangaande bestaande problemen of met nu minder prioriteit.


Links naar relevante documenten:


 


#arbeidsrecht #arbeidsmarkt

Comments


bottom of page