top of page
  • Writer's pictureMuriel Hartjes-Govaert

Enkele aspecten in het kader van de zieke werknemer


Verzuimprotocol

  • Werkgever is verplicht een verzuimprotocol op te stellen. Hierin staan de procedures en afspraken rondom ziekteverzuim.


Bedrijfsarts

  • Werkgever dient een arbodienst of bedrijfsarts in te schakelen. Deze beoordeelt de arbeidsongeschiktheid en adviseert over de mogelijkheden tot werkhervatting.


Loondoorbetaling

  • Werkgever is in beginsel wettelijk verplicht het salaris van een zieke werknemer gedurende maximaal 104 weken door te betalen voor 70% van het maximum dagloon. De cao kan anders (hoger) bepalen.

  • Werknemer dient mee te werken aan “redelijke voorschriften” in het kader van de ziekte.


Re-integratie

  • Werkgever en werknemer zijn verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer. Er moet actief gezocht worden naar mogelijkheden om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

  • Werkgever en werknemer moeten actie ondernemen indien de ander niet voldoende meewerkt aan re-integratie. Denk aan loonopschorting en loondoorbetaling of een deskundigenoordeel.


Communicatie

  • Werkgever moet regelmatig met de zieke werknemer in contact te blijven.

  • Werknemer dient bereikbaar te zijn voor werkgever. 


Welke vragen kunnen wergevers stellen?

💡 Ben ik tevreden met de bedrijfsarts en de samenwerking?

💡 Heb ik de loondoorbetaling op de juiste wijze in de contracten verwerkt?

💡 Heeft de organisatie duidelijke voorschriften?

💡 Werken de werknemers voldoende mee aan re-integratie?

💡 Volg ik bedrijfsartsadviezen zelf (tijdig) op?

💡 Pas ik op het juiste moment een sanctie toe?

💡 Heb ik een beleid voor communicatie tijdens ziekte?

💡 Kennen de leidinggevenden dit beleid goed?

💡 Neem ik maatregelen om ziekteverzuim te verlagen?


Tip van vandaag!

Het is belangrijk voor zowel werkgever als werknemer om zich bewust te zijn van de verplichtingen en maatregelen en actief samen te werken aan de re-integratie. Stimuleer werknemers ook om dit vanuit werkgever en werknemer zorgvuldig te doen. Wij staan graag voor u klaar voor strategisch advies en operationele aspecten op het vlak van de zieke werknemer.


Comments


bottom of page