top of page
  • Writer's pictureJoost van Ladesteijn

Doe-het-zelf verbetertraject

Op 17 december 2021 verwierp de Hoge Raad een beroep met als inhoudsindicatie: “Beroep op #disfunctioneren en verwijtbaar handelen. Nalaten voor serieus #verbetertraject te zorgen.”


Ondanks de 81 RO, is de zaak om een praktische en procesrechtelijke reden interessant.


Praktisch om het zogenaamde Ecofys-vereiste weer scherp te hebben:


“De wet bepaalt niet op welke wijze de werkgever de werknemer in de gelegenheid moet hebben gesteld zijn functioneren te verbeteren. Gelet op de ingrijpende gevolgen die een ontbinding op grond van disfunctioneren voor een werknemer kan hebben, moet worden aangenomen, mede gelet op de eisen van goed werkgeverschap, dat de werkgever aan de werknemer serieus en reëel gelegenheid tot verbetering moet hebben geboden.


Welke hulp, ondersteuning en begeleiding in een concreet geval van de werkgever mag worden verwacht ter verbetering van het functioneren van de werknemer, alsmede op welke wijze een en ander moet worden vastgelegd, hangt af van de omstandigheden van het geval.


Daarbij kunnen onder meer een rol spelen:

  1. de aard, de inhoud en het niveau van de functie;

  2. de bij de werknemer aanwezige opleiding en ervaring;

  3. de aard en mate van de ongeschiktheid van de werknemer;

  4. de duur van het onvoldoende functioneren vanaf het moment dat de werknemer daarvan op de hoogte is gesteld;

  5. de duur van het dienstverband;

  6. wat er in het verleden reeds is ondernomen ter verbetering van het functioneren;

  7. de mate waarin de werknemer openstaat voor kritiek en zich inzet voor verbetering; en

  8. de aard en omvang van het bedrijf van de werkgever.”

Het hangt dus af van de omstandigheden van het geval welke hulp, ondersteuning en begeleiding in een concreet geval van de werkgever mag worden verwacht ter verbetering van het functioneren van een werknemer.


Dus:

✅ neem verbetertrajecten serieus;

✅ bespreek vermoeden van onvoldoende functioneren;

✅ maak concreet kenbaar wat beter moet.


Daarnaast maakt de cassatietechniek de uitspraak interessant. Er lijkt meer voor de verzoekster te hebben ingezeten. Zij lijkt in cassatie de pijlen te hebben gericht op de omstandigheid dat "in bepaalde gevallen vooral initiatief van de werknemer mag worden verwacht en dat de werkgever primair een signalerende en faciliterende rol heeft".


Verzoekster lijkt deze omstandigheid in te zetten op het niveau van het uitgangspunt van het Ecofys-vereiste dat de werkgever aan de werknemer serieus en reëel gelegenheid tot verbeteren dient te bieden. Tegenover het Ecofys-vereiste dus in plaats van als omstandigheid in een toets op een lager niveau als onbegrijpelijk door het hof niet meegenomen feitelijkheid in een holistische toets. Het cassatiemiddel kon zo worden begrepen en gepasseerd als een klacht om het Ecofys-vereiste te vervangen bij eigen verantwoordelijkheid.


Dus:

✅ eigen verantwoordelijkheid kan relevant zijn voor de invulling van een verbetertraject.Comentários


bottom of page