top of page
  • Writer's pictureMuriel Hartjes-Govaert

De (dis)functionerende werknemer


Grootste valkuil van werkgever?

De werknemer niet concreet aanspreken op onvoldoende functioneren en het punt bereiken dat je de arbeidsovereenkomst niet meer wilt voortzetten.


Gevolg?

Het dossier is niet op orde en een einde van arbeidsovereenkomst lukt niet, is duurder en kost meer energie.


Hoe kan het ook?

Hanteer een beleid op het bespreken van functioneren, inclusief een stappenplan voor leidinggevenden.


Werk je dan niet al aan een ontslag?

Nee, je werkt samen aan een toekomst binnen het bedrijf, waarin het gebruikelijk is om functioneren te bespreken. Het beleid is gebaseerd op de wettelijke regels, zodat daarin stappen niet worden overgeslagen. Let op: combineer reguliere momenten zo nodig met een verbeterplan.


Waar moet je dan aan denken?

✅ Als de werknemer niet voldoet aan de redelijke eisen die aan de functie worden gesteld, benoem dit dan (bijv. kwaliteit, kwantiteit, houding of communicatie). Geef voorbeelden en ben concreet.

✅ Zorg ervoor dat het disfunctioneren niet het gevolg is van onvoldoende zorg van jouw kant als werkgever voor de arbeidsomstandigheden of de scholing van de werknemer. Met andere woorden: laat -altijd - zien dat je de werknemer voldoende faciliteert, begeleidt en ondersteunt om het werk goed te kunnen doen.

✅ Informeer de werknemer tijdig en duidelijk over het disfunctioneren en de mogelijke gevolgen daarvan.

✅ Geef de werknemer een redelijke termijn om het functioneren te verbeteren. Spreek een periode voor verbetering af, stel doelen en kom afspraken na. Vergeet niet te evalueren.

✅ Zorg ervoor dat een verbeterplan passend is met concrete en haalbare doelen, zodat van de werknemer kan worden gevraagd hieraan mee te werken.


Wat als het eindoordeel is dat het functioneren onvoldoende blijft?

Kijk eerst of het disfunctioneren niet kan worden opgelost door de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie binnen een redelijke termijn. Lukt dit niet? Bepaal hoe het einde van de arbeidsovereenkomst kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door een beëindiging met wederzijds goedvinden.


💡 Tip van vandaag

Beleid aan de voorkant en kennis daarvan bij leidinggevenden laat dit proces soepel en efficiënt verlopen. Op termijn een flinke besparing van tijd, kosten en energie.


Neem contact met ons op voor beleid op maat, passend bij jouw bedrijf. Weet je dat wij ook korte, praktische trainingen verzorgen hierover?


Comments


bottom of page