top of page
  • Writer's pictureMuriel Hartjes-Govaert

Belangrijke ontwikkelingen 2023/2024!


Het is altijd goed om oog te hebben voor ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op jouw organisatie. Top 5 voor het komende half jaar:


Wet bescherming Klokkenluiders

Tenminste 50 werkzame personen in jouw organisatie? Heb, deel en hanteer een interne meldprocedure. Neem hierin onder meer mee het begrip misstand, de wijze van melden, de verplichte reactietermijnen, registratie, het toepassingsbereik (o.a. werknemers, zzp’ers, uitzendkrachten, stagiairs) en het benadelingsverbod. Denk tijdig aan het instemmingsrecht van de OR! De deadline voor organisaties van 50 tot 249 werknemers is 17 december 2023.


Tip! Controleer tijdig of de organisatie voldoet aan de nieuwe eisen.


Wijziging minimumuurloon

1 januari 2024 geldt een minimum loon per uur van EUR 13,27 voor werknemers van 21 jaar en ouder. Werkgevers moeten werknemers per uur minimaal het wettelijke minimumuurloon betalen, dat is gebaseerd op een werkweek van 36 uur.


Tips!

  • Controleer de werkweek van jouw werknemers en of het salaris op 1 januari 2024 aan het nieuwe minimumuurloon voldoet.

  • Neem in de controle mee de vergelijking met hogere salarisschalen in het salarishuis. Dit speelt vooral bij een 40-urige werkweek.

  • Let op dat je niet zomaar de werkweek van jouw werknemers kunt verkorten.

Belastingplan 2024

Op 19 december 2023 behandelt de Eerste Kamer het Belastingplan 2024 met bij goedkeuring gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden binnen jouw organisatie, zoals (een stijging van) de onbelaste reiskostenvergoeding, (makkelijker) aanbod OV-kaart, thuiswerkvergoeding. Beoogde invoering is 1 januari 2024. De maximale transitievergoeding wordt naar verwachting EUR 94.000 (of een jaarsalaris indien hoger).


Tip! Beoordeel jouw arbeidsvoorwaardenregeling, met oog voor aantrekkelijk werkgeverschap.


Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

Heeft jouw organisatie minimaal 100 werknemers, dan ben je vanaf 1 juli 2024 (niet meer 1 januari 2024) verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van jouw werknemers.


Tip! Bereid je hierop voor door het bekijken van de brochure van de Rijksoverheid.


Arbovisie

Het ministerie van SZW werkt in overleg met sociale partners aan de Arbovisie 2040 met nadruk op gezonder en veiliger werken in Nederland. Speciaal oog bestaat voor preventie, toezicht en handhaving. De laatste twee nemen recent in de praktijk sterk toe. Reeds nu bestaan vele verplichtingen in het kader van werkomstandigheden en vergunningen, waaronder arbeidstijden, RI&E, bedrijfsarts, tewerkstellingsvergunningen, vergoedingen.


Tip! Controleer of jouw organisatie al stappen kan ondernemen (bijv. via de zelfinspectie website).


Comments


bottom of page