top of page
  • Writer's pictureJoost van Ladesteijn

Internetconsultatie ministeriële regeling toelatingsstelsel uitzendbureaus van start 


Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt een wijziging voor van de Regeling Waadi in verband met de invoering van een toelatingsplicht voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. 


Het wetsvoorstel dat deze toelatingsplicht introduceert, te weten het wetsvoorstel Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten, ligt ter behandeling in de Tweede Kamer.


De kern van her nieuwe toelatingsstelsel is dat uitleners alleen arbeidskrachten ter beschikking mogen stellen als zij daartoe toegelaten zijn. Om toegelaten te worden tot de markt moeten uitleners aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is het naleven van het normenkader. Daarnaast moeten aangewezen inspectie-instellingen zich onder andere houden aan het inspectieschema bij het controleren op het normenkader. 


Onlangs is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in consultatie geweest. Daarin is geregeld dat het normenkader en inspectieschema bij ministeriële regeling worden vastgesteld. In deze ontwerp-regeling worden het normenkader en inspectieschema vastgesteld.


Comments


bottom of page